Home Sanctiewetgeving

Sanctiewetgeving

Anker Insurance Company moet voldoen aan de Sanctiewetgeving. Dit betekent dat als er financiële sancties zijn opgelegd, we geen zaken mogen doen met partijen die voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Wat is de Sanctiewet?
In Nederland wordt de uitvoering van (internationale) sanctiemaatregelen geregeld in de Sanctiewet. Deze Sanctiewet is bedoeld om bijvoorbeeld ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Om zo de internationale vrede en veiligheid te bewaren. De wetgeving verbiedt het zaken doen met personen en organisaties die op sanctielijsten staan of uit landen komen die gesanctioneerd zijn.

Nederland voert met deze wet internationale sanctieregelgeving uit van onder andere de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland.

Wat zijn sancties?
Sancties zijn maatregelen in de vorm van:

  • beperkingen van financiële transacties (kredietverstrekking, betalingen, etc.);
  • een verbod om handel te drijven in algemene zin;
  • een verbod om handel te drijven in specifieke goederen;
  • reis- en visumrestricties.

Welke maatregelen nemen wij hiervoor?
Wanneer u bij ons een verzekering aanvraagt controleren wij of u, een verzekerde of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) op een sanctielijst staat. Als dat het geval is, moeten wij uw aanvraag afwijzen.

Wanneer u bij ons al een verzekering heeft, controleren wij regelmatig of verzekeringsnemers, verzekerden en begunstigden voorkomen op een van de sanctielijsten. Is dit het geval? Dan moeten wij de verzekering beëindigen en dat melden aan De Nederlandsche Bank.

Ook bij een schade-uitkering vindt deze controle plaats. Als er sprake is van een uitkering aan of ten behoeve van een gesanctioneerde partij, dan mogen wij niet uitkeren.

Wat betekent dit voor u?
Hiervoor vragen wij u, als u bedrijfsmatig opereert, aan te geven wie in uw organisatie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) is. Dat is diegene die uiteindelijk de eigena(a)r)(en) en/of begunstigde (en) van de organisatie is/zijn. Opgave doet u via het UBO-formulier, wat u als onderdeel van het aanvraagproces van ons ontvangt. In dit formulier wordt het begrip “UBO” verder toegelicht.