Stichting Scheepvaart

De Stichting Scheepvaart is een belangenorganisatie voor Nederlandse werkgevers en werknemers in de maritieme sector. De stichting heeft onder andere als doel de belangen van de sociale partners in de koopvaardij en zeevisserij op het terrein van de sociale zekerheid te vertegenwoordigen. Een werkveld met een groot raakvlak met de activiteiten van Anker Crew Insurance in Nederland. Vandaar dat partijen op dit terrein intensief samenwerken. Daarnaast biedt Anker Insurance Company administratieve en organisatorische ondersteuning aan de Stichting Scheepvaart.

 

Stichting Scheepvaart