Verduurzaming

Wij werken doorlopend aan de verduurzaming van onze werkomgeving.

Wij werken aan de verduurzaming van onze werkomgeving door o.a. het treffen van energiebesparende maatregelen, stroom op te wekken met eigen zonnepanelen, te werken aan een vergroening van onze omgeving, het stimuleren van fietsgebruik en bij het vervangen van bedrijfsauto’s te kiezen voor minimaal een hybride uitvoering.  Al deze maatregelen hebben er toe geleidt dat ons kantoor in 2022 energielabel A heeft gekregen.

Daarnaast wordt bij de selectie van leveranciers getoetst op duurzame bedrijfsvoering en milieu-impact. Zo wordt de elektriciteit die wij afnemen alleen door duurzame bronnen opgewekt.