Home Over ons Maatschappelijk betrokken Maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen

Wij hebben onze beleggingsportefeuille duurzaam en maatschappelijk verantwoord ingericht.

Dit doen wij door de ESG-factoren (Environment – milieu, Social – sociaal beleid, Governance – goed ondernemingsbestuur) een centrale rol te geven in ons beleggingsbeleid. Hierbij worden niet alleen beleggingen uitgesloten, maar wordt ook geselecteerd op “ESG-impact”.

Met ESG impact investing wordt belegd in bedrijven die zichtbaar een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van duurzaamheids- en andere maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt naast financieel rendement door de desbetreffende bedrijven ook gestreefd naar een sociaal en/of ecologisch rendement.