Home Over ons Innovatie

VIA 2020 organisatie innovatie

De wereld verandert continu. Ook toenemende digitalisering leidt tot grote veranderingen in de komende jaren. Het is belangrijk daarin mee te gaan. Daarom hebben wij op dit moment o.a. een project Digitalisering interne organisatie lopen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de VIA 2020 organisatie-innovatie subsidie*.

*   De VIA subsidie regeling van SNN heeft als doel dat midden- en kleinbedrijven in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen meer toekomst gericht gaan ondernemen.

     Deze subsidieregeling wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).