Home Over ons Beleid Privacybeleid

Privacybeleid

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Sluit u een verzekering of dienst af, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. In ons privacy beleid vertellen wij u welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.
Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Sluit u een verzekering of dienst af, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. In dit privacystatement vertellen wij u welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor het behandelen van uw schade, zoals gegevens met betrekking tot letsel. Het verschilt per verzekering of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Ook komt het voor dat wij gegevens over u krijgen van personen of organisaties buiten ons bedrijf, zoals uw werkgever.

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Als wij via een brief, e-mail of telefonisch iets met u afspreken leggen wij deze communicatie vast. Als bewijs of om onze service te verbeteren.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • een verzekering of dienst aan te bieden.
 • een (verzekerings)overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • een inschatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.
 • historisch, wetenschappelijk en statistisch onderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben en relatiemarketing.

Het kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw (verzekerings)overeenkomst om uw gegevens te verstrekken aan personen of organisaties buiten ons bedrijf.

 

Met wie delen wij uw informatie?

Soms wisselen wij gegevens uit met:

 • onze samenwerkings- en uitbestedingspartners, zoals bijvoorbeeld onze alarmcentrale en datacenter leverancier.
 • bedrijven die voor ons de medische onderzoeken uitvoeren.
 • uw adviseur.
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS).

CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij daardoor de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing, www.stichtingcis.nl.

Als het nodig is gegevens door te geven aan personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • uw burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.
 • uw medische gegevens.

Wij verwerken uw medische gegevens alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een (verzekerings)overeenkomst. Voor het beoordelen van een schade verwerken we medische gegevens die nodig zijn voor het behandelen van deze schade. De beoordeling van uw medische gegevens voor het opstellen van een medisch advies wordt gedaan door een medisch adviseur. De medisch adviseur en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 • Strafrechtelijke gegevens

Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft, als wij het risico voor een verzekering moeten bepalen. Bent u langer dan acht jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Uw bezoek aan onze website

Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om het gebruik van de website te kunnen analyseren en verbeteren. Wij verwerken deze gegevens anoniem. Per website vragen wij of u akkoord wilt geven voor cookies.

 

Welke cookies worden er opgeslagen?

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen daarom ook niet uitgeschakeld worden.

 

Analytische cookies

Wij verzamelen anoniem uw surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken, vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze website bezoekt en welke pagina’s u bezoekt op onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics cookies. Meer informatie over Google Analytics vind u hier.

 

Voor uw privacy hebben wij bij Google Analytics de volgende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn
 • De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google
 • Er is een verwerkersovereenkomst

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u deze add-on voor uw webbrowser downloaden en installeren.

 

Cookies uitschakelen?
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat als u een website bezoekt. Klik hieronder op een van de links van de verschillende browsers om te zien hoe u dat kunt doen.

 

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox

 

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen continu maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet.

 

Anker Insurance Company n.v. is verantwoordelijk
Anker Insurance Company n.v. is er voor verantwoordelijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan en deze zorgvuldig worden verwerkt. Zij is verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening.
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële.
 • De Telecommunicatiewet.

 

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.

Het komt voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.

 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Als u van uw verzekeringsadviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan vragen wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

 • uw toestemming intrekken.

Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.

 • uw gegevens overdragen.

Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.

 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan privacy@anker.nl. Inclusief een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wilt u uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij sturen u een ontvangstbevestiging en reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail. U kunt ook een brief sturen naar:

Anker Insurance Company n.v.

t.a.v. Compliance Officer Antwoordnummer 8015

9700 VK Groningen

Heeft u een tip of klacht?

Stuur een e-mail naar onze klachtencoördinator via privacy@anker.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Anker Insurance Company n.v.

t.a.v. Klachtencoördinator Antwoordnummer 8015

9700 VK Groningen

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens, aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of een rechter.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 juni 2024.

Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming van AIC bereiken door een e-mail te sturen naar: gegevensbescherming@anker.nl.