Home Over ons

Anker Insurance Company

Onze geschiedenis gaat terug tot 1907. Een groep Noord-Nederlandse reders besloot samen de zorg te financieren van zieke en arbeidsongeschikte bemanningsleden. Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Uitganspunten die nog altijd onze identiteit bepalen.

Bemanningsverzekeringen en -software
Wij ondersteunen maritieme werkgevers bij de zorg voor hun bemanningsleden met verzekeringsoplossingen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en overlijden. Aanvullend bieden wij crew management software.

Rechtsbijstand, reis en recreatie
In de loop van de tijd hebben wij onze activiteiten uitgebreid. Via onze distributiepartners bieden wij verzekeringsoplossingen op het gebied van rechtsbijstand, reis en recreatie. Hierbij verzorgt Anker Rechtshulp de juridische bijstand.

Over ons

Anker Insurance Company richt zich op het bedienen van specifieke doelgroepen en het voorzien in nicheverzekeringen.

GESCHIEDENIS

Vanaf 1 april 2022 is De Goudse enig aandeelhouder van Anker Insurance Company. Onze geschiedenis begon in 1907 met de oprichting van “Het Noorden”.

ORGANISATIE EN BESTUUR

Onze Board of Directors, Raad van Commissarissen, managers en sleutelfuncties

JAARVERSLAGEN EN SFCR

Onze jaarverslagen en Solvency and Financial Condition Reports over de jaren 2020, 2021 en 2022.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

30 image

Missie
Als nicheverzekeraar en specialist bieden wij verzekeringen en diensten aan maritieme werkgevers en verzekeringsoplossingen op het gebied van rechtsbijstand, reis en recreatie.

Visie
In een landschap van gelijkvormigheid en standaardisatie willen wij onderscheid bieden. Oplossingen worden in nauwe samenwerking met partners en klantgroepen ontwikkeld. Hierbij wordt snelheid, doelmatigheid en maatwerk gecombineerd met menselijkheid, loyaliteit en binding.

Identiteit
Duidelijk zijn in wat we doen. Of niet doen. Met open vizier (samen)werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet. Groeien door van elkaar te leren en door te doen en te durven.