Home About us Policy

Policy

We value your privacy and see it as our duty to protect your data to the best of our ability. Also, trust is one of the main pillars on which the relationship between Anker Insurance Company and its clients is based.

Privacy Policy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Fraud Policy

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers waarop de relatie tussen Anker en haar klanten is gebaseerd.

Reward Policy

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het stimuleren, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.